Oferta zabiegów podologicznych

 1. Pobór materiału mykologicznego do badania

  Pobranie materiału w celu wysłania na posiew, którego celem jest uzyskanie wyniku i wdrożenie odpowiedniej terapii względem wyników badania.

 2. Specjalistyczny zabieg podologiczny

  Po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem zostaje podjęta holistyczna pielęgnacja stóp dobrana ściśle do potrzeb polegająca na opracowaniu płytki paznokciowej, złuszczeniu naskórka, usunięciu zrogowaceń i nawilżeniu całej stopy.

 3. Usuwanie modzeli

  Modziele (odciski miękkie) powstają w wyniku przewlekłego ucisku i/lub tarcia skóry. Modzele są zmianami słabo odgraniczonymi od zdrowej skóry. Zmiana ta zazwyczaj przybiera kształt okrągły,bądź też owalny, o lekko żółtawym zabarwieniu. Bardzo ważnym elementem przy opracowaniu modzeli jest ich prawidłowe różnicowanie z odciskiem twardym.

  Do typowych miejsc predysponujących do powstawania modzeli zaliczamy:

  • zewnętrzną powierzchnię palucha
  • piętę
  • centralną część śródstopia (powierzchnie pod główkami kości śródstopia)
  • boczną krawędź stopy

 4. Usuwanie odcisków

  Odciski powstają jako naturalna reakcja obronna skóry na skutek nadmiernego ucisku oraz tarcia w danym miejscu. Po rozpoznaniu z jakim odciskiem mamy do czynienia przechodzimy do jego usunięcia przy pomocy specjalistycznych narzędzi jakimi jest dłuto bądź skalpel.

 5. Usuwanie brodawek potocznie „kurzajek”

  Brodawki są zmianą wirusową której czynnikiem wywołującym to schorzenie jest ludzki wirus brodawczaka HPV, z tendencją do rozsiewania się po skórze pacjenta. Bardzo często są mylone z odciskami w związku z czym wymagają właściwego rozpoznania i usunięcia w aseptycznych warunkach gabinetu podologicznego.

 6. Korekcja wrastających i wkręcających się paznokci

  Zabieg oparty na przeprowadzeniu korekcji płytki paznokciowej przy zastosowaniu specjalistycznych klamer, dobranych odpowiednio do stanu paznokci wraz z tamponadą.

  Paznokcie wrastające są stanem, gdy twarda struktura płytki paznokciowej uszkadza tkankę miękką skóry i staje się dla niej ciałem obcym w wyniku czego dochodzi do powstania stanu zapalnego, natomiast z paznokciami wkręcającymi mamy do czynienia gdy boczne brzegi paznokcia wkręcają się w wały paznokciowe w wyniku czego dochodzi do uniesienia łożyska.

 7. Opieka nad stopą cukrzycową

  Nieodzownym elementem w tym przypadku jest sprawdzenie syndromu stopy cukrzycowej- neuropatii, angiopatii oraz potencjalnych urazów i stanów zapalnych.

 8. Leczenie pękających pięt

  Pękające pięty są wynikiem nadmiernego rogowacenia (keratynizacji), w wyniku czego powstają hiperkeratozy. Skóra twardnieje w miejscach, które są narażone na nadmierny ucisk oraz tarcie. Naskórek z przerośniętą warstwą rogową skóry pięt jest suchy, łuszczący się i zazwyczaj popękany.

  Po ocenie stopnia i głębokości pęknięć przeprowadzony zostaje odpowiedni zabieg, który polega na usunięciu zrogowaciałego naskórka.

 9. Leczenie nadpotliwości stóp

  Nadmierne pocenie może wywoływać wiele problemów, począwszy od dyskomfortu psychicznego związanego z nadmiernym złuszczaniem skóry po skłonność do zakażeń grzybiczych. W związku z tym rozwiązanie tego problemu wymaga przeprowadzenia dokładnego wywiadu, by znaleźć przyczynę nadpotliwości i móc jej skutecznie zaradzić. Jedną z najskuteczniejszych metod walki z nadopotliwością są zabiegi przeprowadzane za pomocą JONOFOREZY.

 10. Leczenie suchości skóry

  Objawiająca się łuszczeniem, pieczeniem, szorstkością i swędzeniem skóra wymaga odpowiedniego rozpoznania, gdyż przyczyny nadmiernej suchości stóp mogą leżeć zarówno po stronie  endogennej, jak i egzogennej. W związku z powyższym ,jeżeli przyczyna nadmiernej suchości stóp wynika z przyczyn wewnętrznych specjalista podolog skieruje pacjenta do lekarza dermatologa, jeżeli natomiast mamy do czynienia z przyczynami zewnętrznymi opracowujemy warstwy rogowe naskórka za pomocą specjalistycznych narzędzi.

 11. Leczenie grzybic skóry i paznokci

  Grzybica stóp jest najczęstszą infekcją grzybiczą skóry człowieka wywoływaną przez dermatofity. Udział specjalisty podologa w terapii grzybicy paznokci jest nieodzowny, polega na usunięciu zniszczonej części płytki oraz aplikacji preparatu przeciwgrzybiczego. Zabiegi przeprowadzane w gabinecie podologicznym, nie zastępują terapii dermatologicznej przy tym schorzeniu, lecz ją wspomagają.

 12. Rekonstrukcja płytki paznokciowej

  Znaczny ubytek płytki paznokciowej w wyniku urazu bądź też zakażenia grzybiczego paznokcia wymaga z przyczyn estetycznych uzupełnienia. W gabinecie podologicznym wykonujemy rekonstrukcję za pomocą metody Greppmyr’a przy użyciu preparatów UNGUISAN Classic®.

 13. Leczenie deformacji palców i stóp

  Przyczyn deformacji jest wiele i większość z nich powstaje już w dzieciństwie. Ważne są więc kontrole najmłodszych pacjentów. Dla osób borykających się z powszechnymi deformacjami stóp t.j. hallux valgus, ostroga piętowa, koślawość, szpotawość i wiele innych, istnieje zapobieganie przy pomocy specjalistycznych ortoz, tapingu podologicznego, gimnastyki stopy oraz odpowiednich wkładek do butów.

 14. Dobór specjalistycznych wkładek do butów

  W swojej ofercie posiadam profesjonalne wkładki do butów firmy ALTO. Wkładki te są wykonane  z najwyższej jakości pianki MEMOPUR® o strukturze komórek otwartych, która rozprasza ciepło powstające w wyniku tarcia i nacisku oraz odprowadza nadmiar wilgoci w głębsze warstwy produktu.

 15. Badanie podoskopowe

  Podoskop jest urządzeniem, które przekazuje Nam dokładny obraz stóp w trakcie obciążenia, dzięki któremu jesteśmy w stanie zdiagnozować, a następnie leczyć wady stopy oraz jej schorzenia.

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i polityka cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.podolog-kubzdyl.pl jest Magdalena Kubzdyl-Mikołajczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Podologiczny Magdalena Kubzdyl-Mikołajczyk, adres siedziby: Mickiewicza 6, Lokal 12, 69-100 Słubice, adres do doręczeń: Mickiewicza 6, Lokal 12, 69-100 Słubice, NIP: 598-162-96-09, REGON: 369-471-883, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: gabinet@podolog-kubzdyl.pl, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do: celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej www.podolog-kubzdyl.pl Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: Imię i nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu, Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną. Podstawa przetwarzania: Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: gabinet@podolog-kubzdyl.pl
PLIKI "COOKIES"
Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: sesyjne stałe analityczne „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: Firefox Chrome Safari Internet Explorer / Microsoft Edge Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Save settings
Cookies settings
Call Now ButtonUmów wizytę